Site Loader

Speciaal basisonderwijs is bedoeld voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan dat op een reguliere basisschool wordt aangeboden. Speciaal basisonderwijs (SBO) wordt vaak verward met speciaal onderwijs (SO), maar de verschillen zijn groot.

SBO

Speciaal basis onderwijs is dus voor kinderen met bijvoorbeeld concentratieproblemen, waardoor ze minder goed kunnen leren. Op een speciaal basisonderwijs school krijgen deze kinderen les in kleinere klassen. Hierdoor hebben ze minder prikkels om hun heen en kunnen ze zich beter focussen op het leren en de stof. Daarnaast krijgen ze extra ondersteuning, zodat ze de onderwijsdoelen kunnen bereiken. SBO scholen vallen onder dezelfde wet als reguliere basisscholen (WPO) en hebben daarmee ook dezelfde kerndoelen als reguliere scholen.

SO

SO staat voor speciaal onderwijs en wordt vaak verward met speciaal basisonderwijs, ondanks dat het twee totaal verschillende dingen zijn. Speciaal onderwijs focust zich namelijk in tegenstelling tot speciaal basisonderwijs op leerlingen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen, psychische problemen en gedragsproblemen. Deze scholen zijn onderverdeeld in 4 clusters.

  • Cluster 1: slechtziende/blinde kinderen
  • Cluster 2: slechthorende/dove kinderen of kinderen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis
  • Cluster 3: langdurig zieke/gehandicapte kinderen
  • Cluster 4: kinderen met gedragsproblemen/stoornissen

Speciaal onderwijs valt onder een andere wet dan speciaal basisonderwijs. Het valt namelijk onder de wet op de expertisecentra (WEC) en heeft daar dus andere kerndoelen mee.