Site Loader
Voor ieder kind gelijke kansen op een toekomst

Leren met plezier

Door het kind zich veilig te laten voelen, in zijn eigen kracht komen, zelfvertrouwen te krijgen, jezelf mogen zijn en talenten ontdekken.

Speciaal Basis Onderwijs

St. Paulusschool SBO biedt onderwijs, vorming en ondersteuning aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Maatwerk

Onderwijs geven aan kinderen in een kwetsbare positie vraagt naar onderwijs op maat, waar het kind centraal staat.

Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

Speciaal basis onderwijs is dus voor kinderen met bijvoorbeeld concentratieproblemen, waardoor ze minder goed kunnen leren. Op een speciaal basisonderwijs school krijgen deze kinderen les in kleinere klassen. Hierdoor hebben ze minder prikkels om hun heen en kunnen ze zich beter focussen op het leren en de stof. Daarnaast krijgen ze extra ondersteuning, zodat ze de onderwijsdoelen kunnen bereiken. SBO scholen vallen onder dezelfde wet als reguliere basisscholen (WPO) en hebben daarmee ook dezelfde kerndoelen als reguliere scholen.

Missie & Visie

“Wij stimuleren onze leerlingen in een positief klimaat hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.”

– St. Paulusschool SBO
Aandacht voor de
DROOM, ONTWIKKELING, AMBITIE & POTENTIE
van ieder kind
In samenwerking met

Experts in het ontwikkelen & geven van online lessen

Wil je alles te weten komen over het geven en ontwikkelen van online lessen? Ontdek wat je wel en wat je juist niet moet doen. De tips kun je hier vinden.